Frank van Wijk

Organist

studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam de hoofdvakken Orgel (bij resp. Piet Kee, Jacques van Oortmerssen en Hans van Nieuwkoop), Clavecimbel (bij Bob van Asperen en Kees Rosenhart) en Kerkmuziek (om bij Klaas Bolt). Hij is actief als docent (orgel, clavecimbel en clavichord), kerkmusicus (organist van de Ruïnekerk te Bergen NH en de Kapelkerk te Alkmaar) en uitvoerend musicus met een uitgebreide concertpraktijk. Verder is hij actief betrokken bij de activiteiten rond de wereldberoemde monumentale orgels van de Grote St. Laurenskerk in Alkmaar en vormt samen met stadsorganist Pieter van Dijk de artistieke leiding van Orgelfestival Holland. Hij maakte verschillende cd-opnames en publiceert regelmatig, in het bijzonder over de Alkmaarse orgelhistorie. In 2012 verscheen bij uitgeverij Donemus een 32-delige uitgave van de verzamelde werken van de Nederlandse componist, organist en Bachpionier Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875), waarvoor hij de uitgave van de orgelwerken verzorgde.

graduated at the Amsterdam Conservatory  in Organ (with respectively Piet Kee, Jacques van Oortmerssen and Hans van Nieuwkoop), Harpsichord (with Bob van Asperen and Kees Rosenhart) and Church Music (with among others Klaas Bolt). He is active as organ, harpsichord and clavichord teacher, as church musician (organist of the Ruïnekerk in Bergen NH and the Kapelkerk in Alkmaar) and has an extensive concert practice. Furthermore he is actively involved in the organ activities of the St. Laurens Church in Alkmaar with its famous historic organs. Together with City Organist Pieter van Dijk he forms the artistic direction of Organfestival Holland. He has made several cd-recordings and regularly publishes articles, especially about the organ-history of Alkmaar. In 2012 a 32-volume edition of the collected works of the Dutch composer, organist and Bach-pioneer Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875) was published by Donemus, for which he took care of the organ works.

Frank van Wijk